3D-tulostuksen yhteishanke (3DTY)

Projektin tavoitteena on uudistaa teollisuutta yhdistämällä Suomessa toimivat suurten kappaleiden 3D-tulostuksen tekniikkaa kehittävät ja levittävät TKI-toimijat ja parantaa toiminnan paikallista ja valtakunnallista vaikuttavuutta tiiviillä kotimaisella yhteistyöllä ja parhaalla maailmalta saatavalla osaamisella. Käytännössä tämä tarkoittaa osaamisen kehittämiseen ja innovointiin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa ja yrityslähtöistä toiminnan uudistumista. Hanke toteuttaa em. tavoitteita ja edistää valmistavan teollisuuden digitalisoitumista tukemalla siirtymistä 3D-tulostuksen hyödyntämiseen, joka on yksi digitaalisen valmistuksen menetelmistä ja jonka omaksuminen edistää myös muiden valmistusmenetelmien digitalisoitumista. Hanke edistää myös ns. vihreän siirtymän toteuttamista mahdollistamalla valmistuksen energiatehokkaasti pienemmällä jätteen määrällä.

Tavoitteena on myös vahvistaa Suomen 3D-tulostusten TKI-toimijoiden valmiuksia muodostaa vaikuttavuudeltaan merkittäviä ja osallistumispinnaltaan laajoja hankekokonaisuuksia ja yhteistyöverkostoja. Näiden yhteistyöverkostojen avulla pystytään tehokkaammin hyödyntämään EU:n tutkimusverkostoja (mm. Vanguard Initiative) sekä rahoitusinstrumentteja, kuten Horisontti Eurooppa ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmia. Hankkeen tavoitteena on myös omalta osaltaan toteuttaa yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia ja maakuntien älykkään erikoistumisen strategioita osaamis- ja innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi.

Hankkeen työpaketit

WP1: Suurten rakenteiden 3D-tulostus
WP2: 3D-tulosteiden liittäminen ja rajapinnat
WP3: 3D-tulosteiden jälkikäsittely
WP4: 3D-tulosteiden laadunvarmistus
WP5: Viestintä ja tiedonlevitys
WP6: Koordinointi ja hallinnointi

Hankkeen vaikuttavuus, toteuttajat, budjetti ja aikataulu

Projektin valtakunnallisuutta korostaa se, että hankeosapuolien ja näihin liittyvien sidosryhmien myötä edustettuina ovat Pohjois-Suomen (Oulun yliopisto, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / REDU), Itä-Suomen (Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu), Etelä-Suomen (LUT-yliopisto) ja Länsi-Suomen (Tampereen ammattikorkeakoulu) alueet. Yritysvaikuttavuutta varmistamassa ovat innovaatioalusta DIMECC Oy:n ekosysteemit FAMN (Finnish Advanced Manufacturing Network) ja FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem). Hankeessa on mukana yli kaksikymmentä suomalaista yritystä.

Hanketta koordinoi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT), yhteyshenkilönä kehityspäällikkö DI Kari Mäntyjärvi, puh. 0400 843 050, kari.mantyjarvi@oulu.fi

Projektin kesto 1.8.2023 – 31.7.2026 ja kokonaisbudjetti 3,2 M€

Hankeen päärahoitus tulee EU:n EAKR-rahoituksena Uudistuva ja Osaava Suomi ohjelman Innovaatio- ja osaamisverkostot teemaan liittyen. 80 % EAKR-rahoituksen lisäksi hankerahoitus sisältää 5.6 % yritysten rahoitusta, kuntien rahoitusta ja toteuttajien omarahoituksen. Teemaa hallinnoiva viranomainen on Etelä-Savon ELY-keskus.

Hankkeen kotisivu www.3dty.fi

Muut www-sivut www.oulu.fi/fmt, www.oulu.fi/ksi, www.elmestudio.fi