Tuotanto 2027 (T27)  

Tuotanto 27 -hankkeen tavoitteena on kehittää ja laajentaa Pohjois-Suomen valmistavaa teollisuutta sekä sitä tukevien TKI-toimijoiden toimintaa tiivistämällä niiden kumppanuuksia ja yhteyksiä kansallisiin ja etenkin eurooppalaisiin aloitteisiin, ohjelmiin ja TKI-verkostoihin. Tarkoitus on edistää tulevan Horisontti Eurooppa 2021-2017 -ohjelman sekä ja muiden

Lue lisää...

Huoltovarmuushanke (HyVa)

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan alueen kriittisiä toimintoja kartoittamalla, koordinoimalla ja kehittämällä paikallisin resurssein nopeasti toteutettavia ratkaisuja koronavirus (COVID-19) epidemian ja vastaavien tulevien kriisien aiheuttamissa haasteissa.

Etenkin terveydenhuollon kannalta kriittiset huoltovarmuustekijät ja omavaraiseen alueelliseen tuotantoon tarvittavat resurssit kartoitetaan ja

Lue lisää...

From Idea to Printing of Metal Products

From Idea to Printing of Metal Products, eli I2P pyrkii modernisoimaan tuotantoteollisuutta lisäämällä merkittävästi tietoa metallin 3D-tulostamisesta, ja sen käyttöä osien valmistuksessa. Tämä lisää tietoisuutta lupaavan tekniikan mahdollisuuksista sekä rajoituksista. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa nopeutettua 3D-tulostuksen käyttöönottoa osana tuotantoa, mikä lisää

Lue lisää...

High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing

High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing, eli InTeMP-projektissa keskitytään sekä kehittämään yhteisöä, että myös demonstroimaan teollisia sovelluksia teräksen valmistuksesta kierrätykseen. Yhtenä mielenkiintoisimpana tutkimuskohteena on ns. pintapäästömenetelmän kehittäminen tavoitteena laskea nuorrutusteräksen valmistuskustannuksia (energiakuluja alentamalla), mutta myös parantaa ominaisuuksia. Perinteisesti

Lue lisää...

Tehokkaat rakenteet (TeRa)

FMT-ryhmän TeRa -hankkeessa pyritään edistämään yhteiskunnan vähähiilisyyden vaatimuksia rakenteiden materiaali-, energia- ja päästötehokkuuden kautta. Tehokkaiden rakenteiden suunnittelun ja valmistuksen kehittäminen johtaa kustannustehokkaampiin tuotteisiin, mikä mahdollistaa kilpailukykyiset valmistuskustannukset vähäisellä hiilijalanjäljellä. Hankkeessa kehitetään teknisesti ja taloudellisesti tehokkaiden rakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä.


Lisää FMT:n hankkeista tutkimusryhmän nettisivuilla.

Lue lisää...

MICRO COMBINED HEAT AND POWER SYSTEM FOR HOUSEHOLDS (H-CHP)

MICRO COMBINED HEAT AND POWER SYSTEM FOR HOUSEHOLDS (H-CHP), eli H-CHP -projekti on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT -tutkimusryhmän vetämä kansainvälinen projekti. Hankkeen tavoitteena on edistää ns. yhdistettyjen lämpö ja sähkö järjestelmien (Combined Heat and Power, CHP) käyttöönottoa harvaan

Lue lisää...

Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (HYBRIDI)

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmän vetämässä HYBRIDI -hankkeessa tutkitaan erilaisten tuotantotekniikoiden soveltuvuutta 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin, käytettävyyden parantamiseen sekä räätälöityjen ominaisuuksien tuottamiseen hyödyntämällä Nivalan ELME Studion laiteympäristöä. Tavoitteena on luoda Nivalaan tehokkaasti 3D-tulostusta ja muita tuotantoteknologioita yhdistävä

Lue lisää...

MuuPi – Muunneltavan pienpolttotulisijan kehittäminen

Hankkeessa hyödynnetään Liikuteltava Pienpoltto kehittämisympäristön ylösajon aikaista kokemusta. Pienpolttolaitteiden kehittäjiä varten suunnitellaan ja valmistetaan muunneltava tulisija sekä täydennetään kehittämisympäristön laitekantaa. Pienpolttolaitteiden kehittäjiä varten tehdään muunneltava tulisija, jossa voidaan tulisijan ja savukanavien kokoa siirtää mekaanisesti ja sitä kautta tutkia ja hakea

Lue lisää...

MeTekno – Metalli- ja teknologiateollisuuden imagon kohottaminen alueella

Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden myönteistä kuvaa ja alueen vetovoimaisuutta Keskipiste-Leaderin alueella yhteistyössä alueella toimivien tutkimus- ja koulutus-organisaatioiden sekä teollisuusyritysten kanssa.Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden -alan tietoutta ja tunnettuutta ammattiopintoihin hakeutuville nuoriso- ja aikuisopiskelijaryhmille ja sitä kautta

Lue lisää...