DREAMS – Tietokanta lisäävän valmistuksen tehokkaaseen hyödyntämiseen

Metallin 3D-tulostus eli ainetta lisäävä valmistus (Additive Manufacturing, AM) on valmistusmenetelmänä nuori. Menetelmä on materiaaliteknisesti poikkeava, eikä materiaalin laatua osata vielä tehokkaasti hallita, saati optimoida. DREAMS-hankkeessa (Database for Radically Enhancing Additive Manufacturing and Standardization) luodaan tuhansien tulostettavien testikappaleiden dataa sisältävä

Lue lisää...

Greener-hanke

Greener-hanke yhdistää Pohjoinen periferia ja Arktinen-ohjelmasta (Interreg NPA) rahoitetun kolmen eri hankkeen tulokset ja jakaa tietoa hyvistä energiaratkaisuista alueen viranomaisille, yhteisöille ja yrityksille.

Hanke pyrkii lisäämään yhteistyötä 23 kumppanin kesken yhdeksässä eri maassa. Toimijoita yhdistävät samat haasteet: syrjäisestä sijainnista johtuvat

Lue lisää...

Huippuosaamisella maailmalle – Lisää vientiä metallien 3D-tulostuksella (M3D)

M3D-hanke pyrkii Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseen sekä kilpailukyvyn ja liiketoiminnan vahvistamiseen digitalisaatiota hyödyntävän tuotanto-osaamisen lisäämisellä ja verkostoitumisella. Hankkeen toteuttajana toimivat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä sekä Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on

Lue lisää...

Tuotanto 2027 (T27)  

Tuotanto 27 -hankkeen tavoitteena on kehittää ja laajentaa Pohjois-Suomen valmistavaa teollisuutta sekä sitä tukevien TKI-toimijoiden toimintaa tiivistämällä niiden kumppanuuksia ja yhteyksiä kansallisiin ja etenkin eurooppalaisiin aloitteisiin, ohjelmiin ja TKI-verkostoihin. Tarkoitus on edistää tulevan Horisontti Eurooppa 2021-2017 -ohjelman sekä ja muiden

Lue lisää...

Huoltovarmuushanke (HyVa)

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan alueen kriittisiä toimintoja kartoittamalla, koordinoimalla ja kehittämällä paikallisin resurssein nopeasti toteutettavia ratkaisuja koronavirus (COVID-19) epidemian ja vastaavien tulevien kriisien aiheuttamissa haasteissa.

Etenkin terveydenhuollon kannalta kriittiset huoltovarmuustekijät ja omavaraiseen alueelliseen tuotantoon tarvittavat resurssit kartoitetaan ja

Lue lisää...

From Idea to Printing of Metal Products

From Idea to Printing of Metal Products, eli I2P pyrkii modernisoimaan tuotantoteollisuutta lisäämällä merkittävästi tietoa metallin 3D-tulostamisesta, ja sen käyttöä osien valmistuksessa. Tämä lisää tietoisuutta lupaavan tekniikan mahdollisuuksista sekä rajoituksista. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa nopeutettua 3D-tulostuksen käyttöönottoa osana tuotantoa, mikä lisää

Lue lisää...

High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing

High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing, eli InTeMP-projektissa keskitytään sekä kehittämään yhteisöä, että myös demonstroimaan teollisia sovelluksia teräksen valmistuksesta kierrätykseen. Yhtenä mielenkiintoisimpana tutkimuskohteena on ns. pintapäästömenetelmän kehittäminen tavoitteena laskea nuorrutusteräksen valmistuskustannuksia (energiakuluja alentamalla), mutta myös parantaa ominaisuuksia. Perinteisesti

Lue lisää...

Tehokkaat rakenteet (TeRa)

FMT-ryhmän TeRa -hankkeessa pyritään edistämään yhteiskunnan vähähiilisyyden vaatimuksia rakenteiden materiaali-, energia- ja päästötehokkuuden kautta. Tehokkaiden rakenteiden suunnittelun ja valmistuksen kehittäminen johtaa kustannustehokkaampiin tuotteisiin, mikä mahdollistaa kilpailukykyiset valmistuskustannukset vähäisellä hiilijalanjäljellä. Hankkeessa kehitetään teknisesti ja taloudellisesti tehokkaiden rakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä.


Lisää FMT:n hankkeista tutkimusryhmän nettisivuilla.

Lue lisää...

MICRO COMBINED HEAT AND POWER SYSTEM FOR HOUSEHOLDS (H-CHP)

MICRO COMBINED HEAT AND POWER SYSTEM FOR HOUSEHOLDS (H-CHP), eli H-CHP -projekti on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT -tutkimusryhmän vetämä kansainvälinen projekti. Hankkeen tavoitteena on edistää ns. yhdistettyjen lämpö ja sähkö järjestelmien (Combined Heat and Power, CHP) käyttöönottoa harvaan

Lue lisää...