Tehokkaat rakenteet (TeRa)

FMT-ryhmän TeRa -hankkeessa pyritään edistämään yhteiskunnan vähähiilisyyden vaatimuksia rakenteiden materiaali-, energia- ja päästötehokkuuden kautta. Tehokkaiden rakenteiden suunnittelun ja valmistuksen kehittäminen johtaa kustannustehokkaampiin tuotteisiin, mikä mahdollistaa kilpailukykyiset valmistuskustannukset vähäisellä hiilijalanjäljellä. Hankkeessa kehitetään teknisesti ja taloudellisesti tehokkaiden rakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä.


Lisää FMT:n hankkeista tutkimusryhmän nettisivuilla.

Lue lisää...

MICRO COMBINED HEAT AND POWER SYSTEM FOR HOUSEHOLDS (H-CHP)

MICRO COMBINED HEAT AND POWER SYSTEM FOR HOUSEHOLDS (H-CHP), eli H-CHP -projekti on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT -tutkimusryhmän vetämä kansainvälinen projekti. Hankkeen tavoitteena on edistää ns. yhdistettyjen lämpö ja sähkö järjestelmien (Combined Heat and Power, CHP) käyttöönottoa harvaan

Lue lisää...

Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (HYBRIDI)

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmän vetämässä HYBRIDI -hankkeessa tutkitaan erilaisten tuotantotekniikoiden soveltuvuutta 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin, käytettävyyden parantamiseen sekä räätälöityjen ominaisuuksien tuottamiseen hyödyntämällä Nivalan ELME Studion laiteympäristöä. Tavoitteena on luoda Nivalaan tehokkaasti 3D-tulostusta ja muita tuotantoteknologioita yhdistävä

Lue lisää...

MuuPi – Muunneltavan pienpolttotulisijan kehittäminen

Hankkeessa hyödynnetään Liikuteltava Pienpoltto kehittämisympäristön ylösajon aikaista kokemusta. Pienpolttolaitteiden kehittäjiä varten suunnitellaan ja valmistetaan muunneltava tulisija sekä täydennetään kehittämisympäristön laitekantaa. Pienpolttolaitteiden kehittäjiä varten tehdään muunneltava tulisija, jossa voidaan tulisijan ja savukanavien kokoa siirtää mekaanisesti ja sitä kautta tutkia ja hakea

Lue lisää...

MeTekno – Metalli- ja teknologiateollisuuden imagon kohottaminen alueella

Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden myönteistä kuvaa ja alueen vetovoimaisuutta Keskipiste-Leaderin alueella yhteistyössä alueella toimivien tutkimus- ja koulutus-organisaatioiden sekä teollisuusyritysten kanssa.Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden -alan tietoutta ja tunnettuutta ammattiopintoihin hakeutuville nuoriso- ja aikuisopiskelijaryhmille ja sitä kautta

Lue lisää...