Ohutlevyalan uudet menetelmät (OUM)

Projektin tavoitteena oli Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metallialan yritysten menestymisen edesauttaminen. Toimintatapamme on aktiivinen ja käytännönläheinen.

Aktiivisuudella tarkoitamme jatkuvaa asiakkaidemme tarpeiden ja uusien menetelmien kartoittamista. Selvitys- ja tutkimustehtävämme ovat valtaosin kestoltaan lyhytaikaisia, kuukausia, ei vuosia. Käytännönläheisyyttä on

Lue lisää...

Tuotanto ICT-hanke

Projektin tavoitteena oli tuotannollisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen ICT-teknologiaa hyödyntämällä ja rakentaa alueen yrityksille kilpailukykyä, jonka avulla ne kykenevät monipuolistamaan ja laajentamaan verkostoitumisen avulla asiakaskuntaansa sekä monipuolistamaan tuotteistoaan.

Yritysten logistiikkakustannuksien alentaminen oli projektin yksi tärkeä tavoite kilpailukyvyn kohottamisessa halvantyövoiman maita vastaan.

Lue lisää...

ELME-tehdashanke

Hankkeella tähdättiin elektroniikan mekaniikka-alan tehtaiden kehittämiseen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja edelleen kehittämiseksi mm. kansainvälisiä halvan työvoimakustannusten maita vastaan. Tavoitteena oli koota yhteen kehittämisprojekteja, joista muodostetaan suurempia projektiperheitä.

Lue lisää...

Särmäyshanke

Hankkeen tavoitteena oli kehittää särmättävien ohutlevyosien suunnittelua, tuotantomenetelmiä ja materiaaleja siten, että automatisoidun tuotannon valmistuskustannukset alenevat, rakenteet yksinkertaistuvat ja uudet tulevaisuuden valmistusmenetelmät mahdollistuvat. Materiaalien kierrätettävyys ja valmistusmenetelmien ympäristöystävällisyys olivat myös tärkeitä kehityskohteita.

Lue lisää...

Laserhanke

Laserteknologia tuo yrityksille perinteisiä tuotantomenetelmiä korvaavia uusia tuottavuutta kohottavia teknologiaratkaisuja, tällaisia ovat mm. leikkaus, hitsaus, merkkaus, muovaus, pinnoitus ja karkaisu.

Lasertekniikoiden käyttöönotto edellyttää onnistuakseen ensivaiheessa yrityksiltä panostusta sovelluksien esiselvityksiin, joiden pohjalta tämän hankkeen avulla siirrytään käytännön toteutuksiin.

Lue lisää...

Työkaluhanke

Hanke tähtää ensisijaisesti meistaus-, lyönti-, muotti-, veto- ja leikkaustyökalujen suunnitteluun, valmistuksen sekä huoltopalvelujen kehittämiseen. Erityisesti tavoitteena on ohutlevyosien tuotekehitysvaiheessa käytettävien prototyökalujen valmistuksen nopeuttaminen ja kustannusten alentaminen. Näin saadaan tuotteen suunnittelusta sarjavalmistukseen käytetty aika huomattavasti lyhennettyä ja tuote nopeammin markkinoille.

Lue lisää...

HiMaLa Startti – Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorion käynnistäminen

Hankkeen tavoitteena on parantaa Nivalan tuotantostudiossa (ELME Studio) toimivien tahojen kykyä palvella Oulun Eteläisen alueen yrityksiä ja kehittää studion infrastruktuuria ja osaamista tulevien suurhankkeiden tarpeisiin.

Nivalan tuotantostudion hitsaus- ja aineenkoetuslaboratorio tukee JEDU:n koulutus- ja pätevöintipalveluja sekä räätälöidyt piensarjateräkset teräskehitysympäristön käyttöä

Lue lisää...

KuTuA – Kustannustehokas tuotantoautomaatio

Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) –hankkeessa (jaettu tutkimus- ja investointiosioon) tutkittiin ja kehitettiin korkean kustannustason alueille soveltuvaa tuotantoautomaatiota alueen teollisuusyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena oli myös tutkimus-, koulutus- ja kehitysyhteistyötoiminnan voimistaminen sekä alueen yritysten välisen yhteistyön kehittäminen. Hanke kohdistettiin ensisijaisesti Oulun Eteläisen alueen

Lue lisää...