INTO – Innovatiiviset tuotantoteknologiat

Innovatiiviset tuotantoteknologiat -hankeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan tuotantostudion (ELME Studio) puitteissa toimivien osapuolten kykyä tukea Oulun Eteläisen alueen yritysten kehittymistä ja menestymistä uusilla ja innovatiivisilla tuotantotekniikkaan ja sen koulutukseen ja tutkimukseen liittyvillä ratkaisuilla.

Lue lisää...

Nivalan tuotantostudion metallilaboratorio (MetLab)

Toteutettavien tuotannon koejärjestelyiden ja testauksien myötä tehostuu tutkimustulosten siirtyminen tuotantoon. Yrityksien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien toteuttaminen nopeutuu uuden, modernin ja kilpailukykyisen tekniikan avulla. Kehittämisprojektit yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa, yhteismarkkinoinnin toteuttaminen, metallialan statuksen nostaminen kaikkien markkinointikanavien kautta. Toteutus tapahtuu kolmessa vaiheessa

Lue lisää...

Ohutlevyalan uudet menetelmät (OUM)

Projektin tavoitteena oli Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metallialan yritysten menestymisen edesauttaminen. Toimintatapamme on aktiivinen ja käytännönläheinen.

Aktiivisuudella tarkoitamme jatkuvaa asiakkaidemme tarpeiden ja uusien menetelmien kartoittamista. Selvitys- ja tutkimustehtävämme ovat valtaosin kestoltaan lyhytaikaisia, kuukausia, ei vuosia. Käytännönläheisyyttä on

Lue lisää...

Tuotanto ICT-hanke

Projektin tavoitteena oli tuotannollisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen ICT-teknologiaa hyödyntämällä ja rakentaa alueen yrityksille kilpailukykyä, jonka avulla ne kykenevät monipuolistamaan ja laajentamaan verkostoitumisen avulla asiakaskuntaansa sekä monipuolistamaan tuotteistoaan.

Yritysten logistiikkakustannuksien alentaminen oli projektin yksi tärkeä tavoite kilpailukyvyn kohottamisessa halvantyövoiman maita vastaan.

Lue lisää...

ELME-tehdashanke

Hankkeella tähdättiin elektroniikan mekaniikka-alan tehtaiden kehittämiseen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja edelleen kehittämiseksi mm. kansainvälisiä halvan työvoimakustannusten maita vastaan. Tavoitteena oli koota yhteen kehittämisprojekteja, joista muodostetaan suurempia projektiperheitä.

Lue lisää...

Särmäyshanke

Hankkeen tavoitteena oli kehittää särmättävien ohutlevyosien suunnittelua, tuotantomenetelmiä ja materiaaleja siten, että automatisoidun tuotannon valmistuskustannukset alenevat, rakenteet yksinkertaistuvat ja uudet tulevaisuuden valmistusmenetelmät mahdollistuvat. Materiaalien kierrätettävyys ja valmistusmenetelmien ympäristöystävällisyys olivat myös tärkeitä kehityskohteita.

Lue lisää...

Laserhanke

Laserteknologia tuo yrityksille perinteisiä tuotantomenetelmiä korvaavia uusia tuottavuutta kohottavia teknologiaratkaisuja, tällaisia ovat mm. leikkaus, hitsaus, merkkaus, muovaus, pinnoitus ja karkaisu.

Lasertekniikoiden käyttöönotto edellyttää onnistuakseen ensivaiheessa yrityksiltä panostusta sovelluksien esiselvityksiin, joiden pohjalta tämän hankkeen avulla siirrytään käytännön toteutuksiin.

Lue lisää...

Työkaluhanke

Hanke tähtää ensisijaisesti meistaus-, lyönti-, muotti-, veto- ja leikkaustyökalujen suunnitteluun, valmistuksen sekä huoltopalvelujen kehittämiseen. Erityisesti tavoitteena on ohutlevyosien tuotekehitysvaiheessa käytettävien prototyökalujen valmistuksen nopeuttaminen ja kustannusten alentaminen. Näin saadaan tuotteen suunnittelusta sarjavalmistukseen käytetty aika huomattavasti lyhennettyä ja tuote nopeammin markkinoille.

Lue lisää...