ELME

Yhteisö

ELME on uusien tuotantoteknologioiden tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeino-
elämän yhteisö. Tavoitteena on olla merkittävin kansainvälinen tulevaisuuden tuotantotekniikan osaaja Suomessa.

Luotamme yhteisön toimijoiden osaamiseen ja kehittymiseen. Teemme, mitä lupaamme.

Toimintamme on avointa yrityssalaisuuksia kunnioittaen. Tiedotamme aktiivisesti työstämme ja sen tuloksista.

YRITTÄJÄN KUMPPANI

ELMEn kumppanuus rakentuu pitkäjänteiselle yhteistyölle. Kumppanuusverkosto mahdollistaa vaikuttavat tulokset, joita mikään organisaatio ei saavuttaisi yksin.

Verkostoomme kuuluvat ELMEn toimijat ja asiakkaat. Luotamme verkostomme toimijoiden osaamiseen ja kehittymiseen sekä sitoutuneeseen ja haasteita pelkäämättömään yhteistyöhön.

KANSAINVÄLINEN

Monet ELMEn kumppanuusyritykset ovat kansainvälisillä markkinoilla menestyviä toimijoita, jotka ovat ennakkoluulottomasti kehittäneet osaamistaan niin suomalaisten kuin ulkomaalaistenkin asiantuntijoiden kanssa.

ELMEn asiantuntijavaihto kasvaa ja kehittyy. Ulkomaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden määrä kasvaa tasaisesti. Vastavuoroisesti täältä lähtee tutkijoita ja opiskelijoita muihin maihin.

KASVUA LUOVA YMPÄRISTÖ JA KILPAILUKYKYINEN INFRASTRUKTUURI AUTTAVAT KASVAMAAN

Kun kaikki ovet ovat auki, myös osaaminen jakaantuu ja näin laadukas kumppanuus auttaa vahvistamaan mukana olevia yrityksiä. Yritysten kilpailukyky kasvaa ja voimistuu. Kun yhteistyö on kokeilevaa, yrityksistä tulee edelläkävijöitä ja niiden liiketoiminta vahvistuu uusia ideoita ja tekniikkaa hyödyntämällä.

ELMEn kumppanuusyritysten vuotuinen kasvutavoite on 10 prosenttia. Kasvun mahdollistavat tulevaisuuden tuotantotapoja ennakoiva laite- ja konekanta ja alati uudistuva teknologiaympäristö.

METALLI TARVITSEE OSAAJIA

Yksi tärkeimmistä ELMEn tavoitteista on varmistaa alueen metallialan osaajien riittävä määrä ja koulutus. Opetusta ja oppimisympäristöjä uudistetaan ja kehitetään nopeasti muuttuvien markkinoiden kysynnän mukaisiksi.

Yrittäjähenki on tärkeä niin opettaville kuin oppijoillekin. Ilman yhteistä henkeä ei ole yhteistä päämäärää. ELME-toimijoiden yrittäjähenkisyyden ja osaamisen tason nostaminen on välttämätön voimatekijä yhteiseen menestykseen. Merkittävänä tavoitteena on myös tutkimusprofessuuri.

USKALLAMME KOKEILLA

ELME uskaltaa kokeilla ja ajatella toisin. Haemme ennakkoluulottomasti uusia kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia ja asiakkuuksia luomaan kanssamme tuotantoteknologian tulevaisuutta.

Ajankohtaisia tapahtumia

24.-26.9.2019 Alihankinta 2019 Tampereella

4.10.2018 Levynmuovauksen teemapäivä Seinäjoella info

25.-27.9.2018 Alihankinta 2018 Tampereella info

Esittäydymme alueen yritysten kanssa osastoilla A1204, A738 ja C307. Yhteistyössä mukana  ELME Studio, Nivalan Teollisuuskylä Oy ja NIHAK. Tervetuloa!

7.9.2018 JEDUMETALLI -päivä Nivalassa info

13.-14.6.2018 Match Industry 2018 Porissa info

30.5.2018 Tulevaisuuden tuotantoteknologiat Nivalassa info

Workshop järjestettiin ”Tulevaisuuden tuotanto-teknologiat” -merkeissä NITEK:ssä. Tilaisuuteen osallistui nelisenkymmentä tekniikan ammattilaista ja aiheesta kiinnostunutta kuulijaa. Yhteistyössä mukana mm. Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä sekä ELME Studion toimijat ja yhteistyöverkosto.

23.-24.5.2018 Pohjoinen Teollisuus 2018 Oulussa

16.-17.5.2018 Navigate 2018 Turussa

18.-19.4.2018 Nordic 3D Expo Espoossa info

Esittäydyimme osastolla A4. Yhteistyössä mukana Nivalan Teollisuuskylä Oy/ELME Studio ja FMT-tutkimusryhmä. Kiitokset osastolla vierailleille.

12.-13.4.2018 Ohutlevypäivät 2018 Jyväskylässä info

20.-22.3.2018 Konepaja 2018 Tampereella info

Lisää