Erasmus-opiskelijavaihto toi Daniel Opdenbuschin ELME Studioon metallin 3D-tulostuksen pariin

Metallin 3D-tulostimen toimintaan tutustumassa ELME Studion kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen, Daniel Opdenbusch, laboratorioteknikko Pekka Takanen, projektitutkija Aappo Mustakangas ja Centrian koulutusalapäällikkö Mika Kumara.

 

Hochschule Niederrheinin ammattikorkeakoulussa Saksan Krefeldissä opiskeleva Daniel Opdenbusch halusi suorittaa koneinsinöörin opintoihin kuuluvan työharjoittelun jossakin Skandinavian maassa. Sattuma puuttui peliin, kun Danielin opettaja tapasi Centriasta Saksan-vierailulla olleen koulutusalapäällikkö Mika Kumaran, joka etsi yhteistyön mahdollisuuksia Hochschule Niederrheinin ja Centrian välille.

Erasmus-opiskelijavaihdon kautta Danielille järjestyi vaihto-oppilaspaikka Suomesta Centria AMK:sta ja Nivalan ELME Studiosta löytyi sopiva harjoittelutyön aihe.

Reilun kolmen kuukauden harjoittelujakson ajan Daniel on työskennellyt metallin 3D-tulostuksen parissa. Tehtävänä on ollut suunnitella viimeistelylaite, jolla metallin 3D-tulosteen tukimateriaalista ja kappaleesta saadaan ylimääräinen metallijauhe pois ennen seuraavia työvaiheita.

Yhteistyössä ELME Studion tulostustiimin kanssa Daniel suunnitteli puhdistuslaitteen, jossa ohutlevymateriaalista valmistetussa metallikammiossa moottori tärisyttää tulosteesta ylimääräisen jauheen pois. Varsinainen prototyyppi on tarkoitus valmistaa tulevan syksyn aikana.

Suunnittelutyön Daniel teki etätyönä Centrian tiloissa ja suunnittelutyön tuloksia katselmoitiin kerran viikossa ELME Studiolla.

– Lähtötilanne oli ajatukseltaan hieman monimutkainen automatisointi-suunnitelmineen, mutta keskityimme olennaiseen ja tuloksena on yksinkertainen ja toteuttamiskelpoinen laite, kertoo ELME Studion kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen.

Danielin opettajan vieraillessa Centrialla ja ELME Studiolla, tutustuttiin paikalliseen teollisuuteen NTcabin tehtaalla, jossa saatiin lyhyt esittelykierros hyttituotannossa. Vieraille jäi hyvä kuva nivalalaisesta osaamisesta, Tirkkonen sanoo.

Harjoitteluajasta Danielille jää mukavia muistoja.

– Tämä on ollut hienoa aikaa. Olen tutustunut ihaniin ihmisiin. Toivon, että voin palata Suomeen takaisin joko työskentelemään tai lomailemaan. Vuoden lopussa valmistun koneinsinööriksi. Opinnot kestävät Saksassa 3,5 vuotta, Daniel Opdenbush kertoo.

 

Lisätietoja
Nivalan Teollisuuskylä Oy/ELME Studion kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen, puh. 0400 392 463
Centrian koulutusalapäällikkö Mika Kumara puh. 040 8085 126

 

Erasmus student exchange programme brought Daniel Opdenbusch to ELME Studio with 3D printing

Daniel Opdenbusch who studies at the University of Applied Sciences of Niederrhein in Krefeld in Germany wanted to have his practical training period of mechanical engineering in one of the Scandinavian countries.

It was a just a coincidence that Daniel`s teacher met in Germany Mr. Mika Kumara, the education sector chief from Centria University of Applied Sciences who was looking for cooperation opportunities between Hochschule Niederrhein and Centria.

Through the Erasmus student exchange programme Daniel then got a  place for his exchange period at Centria in Finland and he found a suitable theme for for his practical training at ELME Studio in Nivala.

Daniel has now been working with 3D printing for more than three months. His duty has been to design a post-processing equipment for removing excessive metal powder from support material of 3D prints and objects before the next process steps.

In cooperation with the printing team of ELME Studio Daniel designed a cleaning eguipment in which a motor in a metal chamber made of sheet metal vibrates the excessive powder away. The actual prototype is to be made during next autumn.

Daniel was distance working in the premises of Centria and the results of his design work were then inspected once a week at ELME Studio.

– The starting point was a little bit complicated with its automatisation plans but we concentrated in the essentials and as a result we got a simple and viable equipment, says Mr. Jari Tirkkonen, ELME Studio development manager.

When Daniel´s teacher was visiting Centria and ELME Studio, the local industry was also visited in form of NTcab where the guests were able to get a short introduction of cab manufacturing. The guests got a good picture of expertise in Nivala, says Mr. Tirkkonen.

Daniel got many nice memories of his training period, too.

– This has been nice time. I have got to know many wonderful persons. I hope, some day I can get back to Finland either working or having holiday. At the end of this year I will graduate as mechanical engineer. The studies in German last 3,5 years, says Daniel Opdenbush.

 

Picture

Getting to know the metal 3D printer: ELME Studio development manager Jari Tirkkonen, Daniel Opdenbush, laboratory technician Pekka Takanen, project reseacher Aappo Mustakangas and Centria education sector chief Mika Kumara.

Pictures and texts: Elisa Kujala, spokesperson, Industrial Park in Nivala, tel. +358 40 7366 399

Additional information:
Industrial Park in Nivala/ELME Studio, development manager Jari Tirkkonen, tel. +358 400 392 463
Centria University of Applied Sciences, education sector chief Mika Kumara, tel. +358 40 8085 126