Greener-hanke

Greener-hanke yhdistää Pohjoinen periferia ja Arktinen-ohjelmasta (Interreg NPA) rahoitetun kolmen eri hankkeen tulokset ja jakaa tietoa hyvistä energiaratkaisuista alueen viranomaisille, yhteisöille ja yrityksille.

Hanke pyrkii lisäämään yhteistyötä 23 kumppanin kesken yhdeksässä eri maassa. Toimijoita yhdistävät samat haasteet: syrjäisestä sijainnista johtuvat kotitalouksien, yritysten ja julkisten yhteisöjen korkeat energiakustannukset, harva asutus, muuttoliike, äärimäiset sääolot, pitkät etäisyydet ja liiallinen riippuvuus fossiilisista polttoaineista.

Yhtenäinen lähestymistapa tiedon leivittämiseen mahdollistaa asumisen ja julkisen infrastruktuurin energiatehokkaiden ratkaisujen laajemman käyttöönoton ja skaalattavuuden koko NPA-alueella.

Greener kokoaa yhteen NPA-alueella toteutettuja energiatehokkaita ja uusiutuviin energiaratkaisuihin perustuvia käytänteitä. Uusi kestävä yhteistyöverkosto edistää hankkeiden tulosten hyödyntämistä kasvattaen energiavalmiutta ja luoden kasvua NPA-alueella Monikansallisen yhteistyö kautta Greener tuo hyväksi havaitut energiakäytänteet paikallistason käyttäjien ulottuville.

Monikansallisen yhteistyöhankkeen myötä

  • lisätään tietoisuutta ja levitetään tietoa uusimmista energiaratkaisuista viranomaisille, yhteisöille ja yrityksille NPA-alueella
  • edistetään kotitalouksien ja rakennusten energiatehokkuutta parantavia toimia
  • lisätään viranomaisten tietoisuutta energiatehokkuudesta, uusiutuvista energiamuodoista ja älykkäistä energiahallintaratkaisuista
  • luodaan tiivis kansainvälinen koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, viranomaisten, yhteisöjen, kansalaisten ja yritysten muodostama klusteri

Lisätietoja

Markku Kananen, projektitutkija
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti
Pajatie 5, Nivala
+35 840 559 4969
markku.kananen(at)oulu.fi