Huoltovarmuushanke (HyVa)

Tavoitteet: Hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan alueen kriittisiä toimintoja kartoittamalla, koordinoimalla ja kehittämällä paikallisin resurssein nopeasti toteutettavia ratkaisuja koronavirus (COVID-19) epidemian ja vastaavien tulevien kriisien aiheuttamissa haasteissa.

Etenkin terveydenhuollon kannalta kriittiset huoltovarmuustekijät ja omavaraiseen alueelliseen tuotantoon tarvittavat resurssit kartoitetaan ja organisoidaan poikkeusajan tuotantoketjut. Hankkeessa hyödynnetään kriisin selättämiseksi muodostettuja kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja sekä näiden tuottamia ratkaisuja.

Toimenpiteet: Hankkeessa kartoitetaan kriittisten alojen tarpeita. Selvitetään olemassa olevia ratkaisuja ja niiden soveltuvuutta paikalliseen tilanteeseen. Kartoitetaan paikallinen valmistuskapasiteetti ja mahdollisuudet. Luodaan prototyyppejä valmistettavista laitteista. Pilotoidaan valmistus ja kirjataan ylös toimivat toimenpiteet.

Tulokset: Hankkeessa luodaan toimintakonsepti ja verkosto tuotteiden ja varaosien valmistamiseksi poikkeustilanteissa.  Tutkimusosiossa valikoidut tuotteet valmistetaan, joko yliopiston tiloissa tai yhteistyökumppaneilla eri menetelmiä käyttäen ja näitä tuloksia hyödynnetään poikkeusajan tuotannon järjestämiseen.

Lisää FMT:n hankkeista tutkimusryhmän nettisivuilla https://www.oulu.fi/fmt/fi_projects.html