Insinööriopiskelijat perehtyvät metallin 3D-tulostukseen ELME Studiossa

Jari Tirkkonen esitteli ELME Studion laitteistoja.

Oulun eteläisellä alueella Centria-ammattikorkeakoulun Vierimaantien kampuksella käynnistyi elokuussa konetekniikan insinöörikoulutuksen monimuotototeutus. Koulutuksessa opiskellaan etänä verkkoympäristössä ja intensiivijaksoilla lähiopetuksessa. Monimuotototeutus kiinnostaa erityisesti työelämässä toimineita ja työn ohessa opintoja suorittamaan tulevia hakijoita.  Valmistustekniikan opintoihin kuuluva kolmipäiväinen lähiopetusjakso toteutettiin Nivalassa Koulutuskeskus JEDUn metalliosastolla ja ELME Studiolla marraskuun ensimmäisellä viikolla.

Nivalan Teollisuuskylän ELME Studiossa metallin 3D-tulostusmenetelmiin keskittyvällä jaksolla opiskelijat tutustuivat suunnitteluohjelmistoihin, tulostuksen valmistukseen ja osien viimeistelyyn. Tulostinlaboratoriossa kurssilaiset valmistivat metallin 3D-tulostimella esimerkkikappaleen, jonka he saivat jakson päätteeksi itselleen. JEDUlla opiskelijat perehtyivät metalliosaston opettajien johdolla metallin perustyövaiheisiin: mig- ja puikkohitsaukseen, manuaalikoneistukseen ja levytyökoneisiin.

Metallin 3D-tulostukseen tarvittavista laitteista, työvaiheista ja menetelmistä kertoi kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen. Laboratorioteknikko Pekka Takanen opasti metallin 3D-tulostimen käytännön eri työvaiheisiin: tulostimen valmistelu tulostuskuntoon, tulostimen käynnistys, tulostettujen osien purku ja tulostimen valmistelu seuraavaan työhön. Projektitutkija Aappo Mustakankaan johdolla valmisteltiin mallit, ohjelmat ja piirustukset 3D-tulostinkoneelle.

– Metallin 3D-tulostus näyttää kehittyvän varteenotettavaksi teknologiaksi teollisuudessa. Tavoitteenamme on, että tulostinlaitteet yleistyisivät teollisuusalueemme yrityksissä lähitulevaisuudessa. Kehitystä edistää tulostinteknologian käytettävyyden ja materiaalien tuntemus, joista meillä on Oulun yliopiston FMT-ryhmän kanssa meneillään monia hyviä tutkimushankkeita, sanoo kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen Nivalan Teollisuuskylästä.

– Nyt toteutettu koulutusyhteistyö on oiva esimerkki siitä, kuinka alueen eri toimijat voivat tehdä yhteistyötä ja omilla vahvuusalueillaan antaa lisäarvoa koneinsinöörien koulutukseen. ELME Studion osaaminen metallin 3D-tulostuksesta tuo opiskelijoille käytännön näkökulman tuotteiden valmistukseen uudenlaisella valmistusmenetelmällä, kertoo konetekniikan koulutusalapäällikkö Mika Kumara Centria-ammattikorkeakoulusta.

Insinööriopiskelijoiden opintoihin kuuluva metallin 3D-tulostusmenetelmiin keskittyvä jakso toteutettiin ensimmäistä kertaa ELME Studiossa. Saadun palautteen myötä palvelulle on Tirkkosen mukaan kiinnostusta.

– Palvelun sisältöä pystymme muotoilemaan ja kehittämään esim. toisen asteen metallikoulutuksen ja yritysten tarpeisiin. Näin varmistamme, että alueellamme on metallin 3D-tulostusteknologian uusin tarjonta ja tietämys, Tirkkonen sanoo.

Jakson sisältö oli laadittu yhteistyössä Nivalan Teollisuuskylä Oy/ELME Studio, Jokiedu Oy/Koulutuskeskus JEDU ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa.

ELME Studio on metallin 3D-tulostuksessa edelläkävijä Suomessa. Yritykset ja oppilaitokset voivat hyödyntää uusimmalla teknologialla varustettua metallin 3D-tulostuslaboratoriota. Käytössä on moderni metallin 3D-tulostuslaite lisälaitteineen. Se mahdollistaa metallin soveltavan tutkimuksen ja sellaisten kappaleiden suunnittelun ja valmistamisen, joita on lähes mahdoton tehdä perinteisillä menetelmillä, kuten esimerkiksi sorvaus ja jyrsintä.

Lisätietoja:
Nivalan Teollisuuskylä Oy:n kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen 0400 392 463
Centria-ammattikorkeakoulu, konetekniikan koulutus koulutusalapäällikkö Mika Kumara 040 8085 126
Centria-ammattikorkeakoulu, konetekniikan koulutus lehtori Ilkka Rasehorn 040 808 5105

Aappo Mustakangas tutustutti opiskelijat 3D-metallintulostimen suunnitteluohjelmistoihin.

Pekka Takanen perehdytti opiskelijoita 3D-metallintulostimen käytännön työvaiheisiin.

Metallin 3D-tulostimella valmistettuja tuotteita.

Centrian konetekniikan 1.vuosikurssin opiskelijat ja lehtori Ilkka Rasehorn tutustuivat ELME Studiossa metallin 3D-tulostukseen Jari Tirkkosen, Pekka Takasen ja Aappo Mustakankaan opastuksella.