Huippuosaamisella maailmalle – Lisää vientiä metallien 3D-tulostuksella (M3D)

M3D-hanke pyrkii Pohjois-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämiseen sekä kilpailukyvyn ja liiketoiminnan vahvistamiseen digitalisaatiota hyödyntävän tuotanto-osaamisen lisäämisellä ja verkostoitumisella. Hankkeen toteuttajana toimivat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä sekä Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on edistää pk-yritysten valmiuksia suunnitella ja tuottaa kilpailukykyisiä metallituotteita niin, että niiden laatu on optimoitu ja varmennettu sovelluskohtaisesti. Oikean valmistusmenetelmän valinta ja laatutekijöistä huolehtiminen ovat keskeisimmät tekijät kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiseksi. Viennin edistämisen lisäksi hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä useiden kansainvälisten yliopistojen (materiaalin laatu) sekä yritysten (laitteistovalmistajat ja palveluntarjoajat) kanssa. Hanke on älykkään erikoistumisen mukainen ja vahvistaa alueen elinkeinotoimintaa tukevaa TKI-toimintaa sekä edistää tutkimusorganisaatioiden ja yritysten verkostoitumista.

Toimenpiteet
Hankkeessa tutkitaan erilaisten metallitulostusmenetelmien ominaisuuksia painottuen erityisesti laatututkimukseen, missä väsytyskokeet ovat olennainen osa kokonaisuutta. Laboratorionäytteiden lisäksi menetelmiä vertaillaan tuotteita vastaavilla geometrioilla. Lisäksi tutkitaan tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyitä, joilla tavoitellaan tuotteiden ominaisuuksien, kuten pinnanlaadun, väsymiskeston ja korroosiokeston parantamista. NIHAK ry aktivoi alueen yrityksiä ja vie tutkimustuloksia niiden hyödynnettäväksi.

Tulokset
Hankkeen tuloksena saavutetaan tutkittua tietoa ja osaamista eri metallin tulostusmenetelmistä, mikä vahvistaa tutkimus- ja tuotantoympäristön kykyä palvella alueen yrityksiä uusimmilla ja kilpailukykyisillä tuotantoteknisillä ratkaisuilla. Saavutetulla osaamisella ja tutkimustiedolla on positiivinen vaikutus alueen yritysten kilpailukykyyn. Hankkeessa kehitetyt menetelmät, sovellukset ja niihin liittyvä laiteympäristö mahdollistavat alueen yrityksille uusien menetelmien käyttöönoton ja tuotannon kehityksen.
Resurssit, aikataulu ja budjetti

www-sivut: www.oulu.fi/fmt, www.oulu.fi/ksi, www.elmestudio.fi