MeTekno – Metalli- ja teknologiateollisuuden imagon kohottaminen alueella

Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden myönteistä kuvaa ja alueen vetovoimaisuutta Keskipiste-Leaderin alueella yhteistyössä alueella toimivien tutkimus- ja koulutus-organisaatioiden sekä teollisuusyritysten kanssa.Tavoitteena on edistää metalli- ja teknologiateollisuuden -alan tietoutta ja tunnettuutta ammattiopintoihin hakeutuville nuoriso- ja aikuisopiskelijaryhmille ja sitä kautta välillisesti edistää työllisyyttä. Tavoitteena on myös tehdä yhteistyötä alueen metalli- ja teknologiateollisuudenyritysten kanssa ja selvittää heidän rekrytointi- ja osaamistarpeita ja sitä kautta parantaa alueella toimivien palvelujen saatavuutta. Toiminnalla edistetään uusien toimintamallien syntymistä koulutusorganisaatioiden ja teollisuusyritysten välille edistämällä yhteistyötä ja verkottumista. Syntynyttä toimintamallia siirretään koulutusorganisaatioiden käyttöön. Hanke on toteutettu EU:n maaseuturahaston tuella.