MICRO COMBINED HEAT AND POWER SYSTEM FOR HOUSEHOLDS (H-CHP)

MICRO COMBINED HEAT AND POWER SYSTEM FOR HOUSEHOLDS (H-CHP), eli H-CHP -projekti on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin FMT -tutkimusryhmän vetämä kansainvälinen projekti. Hankkeen tavoitteena on edistää ns. yhdistettyjen lämpö ja sähkö järjestelmien (Combined Heat and Power, CHP) käyttöönottoa harvaan asutetuilla pohjoisilla alueilla. Hankkeessa käytettävät järjestelmät hyödyntävät uusiutuvaa biomassaa polttoaineena. Laitteen avulla tätä polttoainetta muunnetaan sekä lämmöksi että sähköksi yhtäaikaisesti.

Euroopan pohjoisimmat alueet ovat täynnä erilaisia luonnonvaroja, mutta samalla niiden ilmasto tekee alueesta ankaramman muuhun Eurooppaan verrattuna. Tämä luo alueen asukkaille suuremman energiatarpeen. Luonnonvaroja on yritetty hyödyntää eri keinoin eriävillä tuloksilla, mikä on johtanut energiaköyhyteen ja kalliisiin sähkökustannuksiin alueella. Projektin tarkoituksena on luoda ratkaisu tähän energiaköyhyteen luomalla paikallisia luonnonvaroja hyödyntäviä CHP-järjestelmiä tuottamaan lämpöä ja sähköä harvaan asutettujen pohjoisien alueiden talouksille.