MuuPi – Muunneltavan pienpolttotulisijan kehittäminen

Hankkeessa hyödynnetään Liikuteltava Pienpoltto kehittämisympäristön ylösajon aikaista kokemusta. Pienpolttolaitteiden kehittäjiä varten suunnitellaan ja valmistetaan muunneltava tulisija sekä täydennetään kehittämisympäristön laitekantaa. Pienpolttolaitteiden kehittäjiä varten tehdään muunneltava tulisija, jossa voidaan tulisijan ja savukanavien kokoa siirtää mekaanisesti ja sitä kautta tutkia ja hakea optimaalisia vaihtoehtoja ko.kokoluokan vähäpäästöiselle tulisijamekaniikalle. Kehittämisympäristön laitekantaa täydennetään pienhankintoin mm. lämpötilaan, ilmavaihtoon ja kaasun mittaukseen soveltuvilla instrumenteilla sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa helpottavin apu- ja toimilaittein. Projektin tuloksena syntyy muunneltava pienpolton tulisija ja T&K toiminnan kehittämiseen välineitä ja kokemusta, jotka osaltaan edesauttavat alueen elinkeinoelämän kykyä vastaanottaa EcoDesign direktiivin ja standardien vaatimuksia. Kehitettyä tulisijaa voidaan käyttää hankkeen jälkeen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa, joissa on mukana ELME Studion toimijoita ja/tai pienpolttolaitteita tarvitsevia yrityksiä.