Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (HYBRIDI)

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden Tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmän vetämässä HYBRIDI -hankkeessa tutkitaan erilaisten tuotantotekniikoiden soveltuvuutta 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin, käytettävyyden parantamiseen sekä räätälöityjen ominaisuuksien tuottamiseen hyödyntämällä Nivalan ELME Studion laiteympäristöä. Tavoitteena on luoda Nivalaan tehokkaasti 3D-tulostusta ja muita tuotantoteknologioita yhdistävä tuotanto- ja tutkimusympäristö, missä erilaisten valmistustekniikoiden vahvuudet integroidaan osaksi ainetta lisäävää valmistusprosessia.

Hankkeessa kehitetään 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyä siten, että valmiissa kappaleessa kohtaavat keveys, lujuus ja muut toivotut ominaisuudet mahdollisimman hyvin käyttötarkoitusta ajatellen. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään toimivia prosesseja ja käyntäntöjä mm. laseravusteisiin 3D-tulostettujen metallikappaleiden jälkikäsittelyihin tekemällä koesarjoja mm. laserkarkaisuun, -pinnoitukseen ja lämpökäsittelyihin liittyen.

Tuloksena saavutetaan tutkittua tietoa ja osaamista eri tuotantoteknologioiden integroimisesta ainetta lisäävällä valmistusmenetelmällä tuotettujen kappaleiden valmistukseen, mikä vahvistaa tutkimus- ja tuotantoympäristön kykyä palvella alueen yrityksiä uusimmilla ja kilpailukykyisillä tuotantoteknisillä ratkaisuilla.

Hankkeen kesto on kolme vuotta. Se on käynnissä aikavälillä 1.1.2018 – 31.12.2020.