Teknologiateollisuus tutuksi yläkoululaisille – Tehdasvierailuilla vauhtia ammatin valintaan

Pro Estore Oy:n toimitusjohtaja Tommi Löytynoja esittelee 5-akselisen Grob G550 -työstökeskuksen toimintaa.

– Tehdaskierros on paras tapa perehtyä metallialan työhön. Silloin saa oikean kuvan yrityksestä ja CNC-koneistajan monipuolisesta työstä, sanoo Pro Estore Oy:n toimitusjohtaja Tommi Löytynoja.

Nivalan teollisuuskylässä Hopeatiellä Löytynoja esittelee yläkoulun oppilaille metallialan hienomekaanisia tuotteita sairaala-alan laitevalmistajille sekä ase- ja autoteollisuudelle valmistavan yrityksen toimintaa.

Pro Estoren suuressa 3200 neliön tehdashallissa koneistajat ohjelmoivat isoja tuotantokoneita. Tutuksi tulevat jyrsimet, sorvit, teollisuusrobotit ja koordinaatiomittalaitteet. Koneen näyttöruudulta voi seurata työn etenemistä.

– CNC-koneistaja hallitsee ohjelmoinnin sekä koneistuksen vaakakaraisilla työstökeskuksilla ja monitoimisorveilla. Ohjelmoinnit tehdään tietokoneella. Työ on miltei tavallista toimistotyötä, Löytynoja kertoo.

CNC-koneistajaksi aikova osaa Löytynojan mukaan käyttää tietokonetta, ymmärtää metalleista ja omaa hyvän hahmottelukyvyn.

– Sillä pääsee alkuun.

Pro Estore tarvitsee uusia työntekijöitä. Nopeasti kehittyvällä alalla ongelmana on se, että CNC-koneistajista on valtakunnallinen pula. Koulutettuja osaajia yritys hakee eri puolilta Eurooppaa.

Löytynoja innostaa yläkoululaisia metallialan koulutukseen. Haasteellisella toimialalla mielekästä työtä ja työpaikkoja riittää. Alaan voi tutustua yrityksessä myös TET-harjoittelun kautta. Pro Estore Oy työllistää 63 työntekijää.

Monipuolista ohjelmointia

Eka-Sorvaus Oy:n toimitusjohtaja Jari Harjula pitää yläkoululaisten tehdasvierailuja tärkeänä nuorten ammatinvalintaa ajatellen.

-Näin saadaan kumottua alaa kohtaan olevia ennakkoluuloja, ja nuoret näkevät metallialan mahdollisuudet. Tämä on siistiä sisätyötä, ja haasteita riittää.

Yritys valmistaa erilaisia osia, komponentteja ja kokoonpanoja teollisuuden kone- ja laitevalmistajien tarpeisiin.

Eka-Sorvaus Oy:ssä yläkoululaiset perehtyvät yrityksen toimintaan osastoittain CNC-koneistuskeskuksesta ja hitsausosaston manuaali- ja robottihitsauskoneiden kautta pesu-, suojaus-, puhallus- ja maalausosastolle sekä lähettämöön ja tavaran vastaanottoon.

Tekijöitä ja osaajia yritys tarvitsee muiden teollisuuskylän metallialan yritysten tavoin moniin tehtäviin.

-Metalliala ei ole pelkkää perinteistä hitsausta ja koneistusta, vaan monipuolista ohjelmointia ja asetteiden tekoa, CNC-koneistusta moderneilla koneilla, robottihitsausta, kokoonpanoa ja testausta, maalausta, pakkausta ja varastointia, Harjula toteaa.

Juuri nyt yritys hakee CNC-koneistajia jyrsintään ja sorvaukseen.

Elinvoimaa metallista      

Teollisuuskylässä yläkoululaisten yritysvierailuja lähdettiin toteuttamaan yritysten aloitteesta yhteistyössä ELME Studion, JEDUn ja Niva-Kaijan koulun kanssa.

-Yritykset tarvitsevat työntekijöitä, koneistajia, hitsaajia ja eri työvaiheiden valmistajia. Työpaikkavierailuilla halutaan nostaa teknologiateollisuuden tunnettavuutta nuorten keskuudessa, jotta alan koulutus olisi kiinnostava vaihtoehto, sanoo kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen Nivalan Teollisuuskylä Oy:stä.

Helmikuussa ensimmäiset yrityskäynnit toteutettiin yhteishakua ajatellen yläkoulun teknisen työn 60 oppilaalle. Tutustumiskohteina olivat Pro Estore Oy, Eka-Sorvaus Oy, NTcab Oy, ProMechanics Oy ja ELME Studio.

ELME Studiossa kiinnostuksen kohteina olivat metallin 3D-tulostin ja JEDUn infopiste, jossa opinto-ohjaajat Ulla Laulumaa ja Virpi Niku kertoivat alan koulutuksesta.

Tirkkosen mukaan jo pari vuotta sitten toteutettu MeTekno-hanke keskittyi teknologiateollisuuden imagon nostamiseen. Kolmivuotisen hankkeen aikana lähialueen lähes 800 nuorta opettajineen tutustuivat moniin teollisuuskylän teknologiayrityksiin.

-Nuoret kiinnostuivat alasta, ja JEDU Nivalan metalliosaston oppilasmäärä tuplaantui. Alalle saatiin motivoituneita oppilaita. Se näkyi osaamisen kehittymisenä jo harjoittelujaksoilla.

Tehdasvierailut jatkuvat keväällä.

 

Asetusten tekoa pystykaraisella Haas-työstökoneella.

 

Eka-Sorvaus Oy:n toimitusjohtaja Jari Harjula kertoo yläkoulun oppilaille hitsauksen automaatiosta ja robottihitsauslaitteista.

 

Jari Harjula esittelee yrityksessä valmistettua koneistettua tuotetta, joka on pintakäsitelty ja korroosiosuojattu.

 

Jedun info-pisteellä on tietoa. Opinto-ohjaajat Ulla Laulumaa ja Virpi Niku kertovat metallialan koulutuksesta.

 

Metallin 3D-tulostimella tulostettuja tuotteita.

 

ELME Studiossa kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen esittelee metallin 3D-tulostimen toimintaa.

 

Lisätietoja Nivalan Teollisuuskylä Oy kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen puh. 0400 392 463.