Väsymistestausympäristö ”FATE”

Oulun yliopiston Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmän ”FATE”-hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutustua ja vertailla eri väsytystestausmenetelmiä materiaalien laadunvarmennuksessa.

Hankkeen suorana tavoitteena on edistää pk-yritysten valmiuksia suunnitella ja valmistaa vaativien käyttökohteiden erikoistuotteita niin, että niiden käyttöominaisuudet ja elinikä on turvallisesti optimoitu. Hankkeen epäsuorana tavoitteena on tukea Oulun yliopiston ja sidosverkostojen väsymistutkimuksen kehittymistä maailman huipputasolle etenkin ainetta lisäävässä valmistuksessa ja terästutkimuksessa. Tutkimusinfrastruktuurin vahvistuminen on linjassa tutkimusalueen kysynnän kasvun kanssa ja avainasemassa pullonkaulojen muodostumisen ehkäisemiseksi.

Kansainvälisen TKI-yhteistyön lisääntyminen vahvistaa alueen osaamista tiedonsiirron ja tutkimusresurssien kasvaessa, mutta tavoitteena on myös vahvistaa alueen pk-sektorin roolia kansainvälisessä tutkimusverkostossa.

Väsymistutkimus on noussut entistä ajankohtaisemmaksi rakenteiden painovaatimusten tiukentuessa, painon kevennyksen pohjautuessa lujempien materiaalien ja ohuempien seinämänvahvuuksien käyttöön. Lisäksi metallia lisäävä valmistus valmistusmenetelmänä ja tuotteiden erikoistuminen ovat lisänneet väsytystestauksen tarvetta, väsymisen ollessa merkittävin pullonkaula menetelmien hyödyntämisessä vaativien tuotteiden valmistukseen.

FATE-hanke on ensimmäinen tunnettu hanke, missä monimutkainen väsymistestaus yksinkertaistetaan tässä mittakaavassa teollisuuden hyödynnettäväksi. Markkinoilla on tarjolla vuosikymmeniä käytössä olleita testaustekniikoita, mutta myös moderneja teknologioita ja vanhojen edullisia kopioita. FMT-ryhmällä on paljon tausta-aineistoa tärkeimmistä testausmenetelmistä teräksille ja FATE-hankkeen investointien käyttöönoton yhteydessä vertailudataa tuotetaan puuttuville kahdelle menetelmälle yhteistyössä käynnissä olevien tutkimushankkeiden kanssa. Aineiston perusteella alueen yritykset voivat selkeästi arvioida eri testausmenetelmien hyödyntämistä joko yhteistyössä yliopiston kanssa tai suoraan yrityksen omassa laadunvarmistuksessa sekä tuotekehityksessä.

Hankittavista investoinneista suurimmat ovat kaksi herkkää (noin 20 kN maksimivoima ja 100 Hz taajuus) aksiaalista testauslaitetta. Laitehankinnat toteutetaan Oulun yliopiston ja Nivalan Teollisuuskylä Oy:n yhteistyössä. Laitteet soveltuvat erityisen hyvin pienten testikappaleiden ja komponenttien testaukseen, mutta ne mahdollistavat ensi kertaa joustavien hilarakenteiden testaamisen. Käytännön esimerkkinä laitteistoja käytetään hankeyhteistyössä uudenlaisten ortopedisten implanttirakenteiden testaamiseen. Näiden kahden investoinnin lisäksi hankkeessa investoidaan edulliseen ”rotation bending” testauslaitteeseen, tavoitteena selvittääkö voidaanko edullisia laitteistoja käyttää yritysten rutiininomaisessa laadunvarmistuksessa.

– Projektin aikataulu ja budjetti: 1.1.2023 – 31.12.2023 / 320 k€
– FMT-rahoitus: NTK 15k€, Nivala 15k€, Nihak 30k€, KSS 11k€, KSI 19k€, yritys 6k€

Lisätietoja:
tutkimusjohtaja Antti Järvenpää, Oulun yliopisto Kerttu Saalasti Instituutti, +358 44 555 1633, antti.jarvenpaa(at)oulu.fi
kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen, Nivalan Teollisuuskylä Oy, +358 400 392 463, jari.tirkkonen(at)nivala.fi

FMT

CASR

ELME Studio

NorFaST-HT