Arctic Platform to Create, 3D-Print, Test and Sell (C3TS)

C3TS -projektin tavoite on kasvattaa pohjoismaisten metallintuotannon pk-yrityksien kansainvälistä kilpailukykyä tuomalla 3D-tulostuksen osaksi näiden yritysten toimintaa. 3D-tulostus tuo näille yrityksille mahdollisuuden luoda innovatiivisempia tuotesuunnitelmia, pienentää valmistuskustannuksia ja vähentää ympäristökuormitusta.

Hankkeelle on jatkoa uudessa projektissa From Idea to Printing of Metal Products (I2P).

Lue lisää hankkeesta: https://c3ts.eu/