Nordic Community for Fast Steel Heat Treatments (NorFaST-HT)

Tässä FMT-tutkimusryhmän vetämässä kansainvälisessä hankkeessa tutkittiin nopeiden kuumennustekniikoiden induktio-, laser- ja vastuskuumennuksen soveltuvuutta ja etuja terästen valmistuksessa ja ominaisuuksien räätälöinnissä. Tavoitteena oli hyödyntää tieteellisiä laboratoriomittakaavaisia tutkimustuloksia uusinta teknologiaa hyödyntävien teollisten sovellusten hyödyntämiseksi. Hanke päättyi 31.05.2018.

Lue lisää...

Arctic Platform to Create, 3D-Print, Test and Sell (C3TS)

C3TS -projektin tavoite on kasvattaa pohjoismaisten metallintuotannon pk-yrityksien kansainvälistä kilpailukykyä tuomalla 3D-tulostuksen osaksi näiden yritysten toimintaa. 3D-tulostus tuo näille yrityksille mahdollisuuden luoda innovatiivisempia tuotesuunnitelmia, pienentää valmistuskustannuksia ja vähentää ympäristökuormitusta.

Hankkeelle on jatkoa uudessa projektissa From Idea to Printing of Metal

Lue lisää...

Metallien 3D -valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab)

Tavoitteet

eu-liputHankkeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan ELME Studio kokonaisuuden ja siihen liittyen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmän kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja näin edesauttaa alueen teollisuuden kilpailukyvyn kasvua.

Hankkeen

Lue lisää...

LiPiKe – Liikuteltavan pienpolton kehittämisympäristö

Hankkeen tavoitteena on tarjota pienverstastilat ja siihen liittyvät palvelut pk-yritysten, etupäässä mikroyritysten, ja muiden yhteisöjen tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. Eräänä hyödyntävänä tahona on polton (mikro)yritykset, jotka käyttävät tuotekehitysympäristöä omaan tutkimus- ja tuotekehitykseensä. Pienyrityksillä, erityisesti aloittavilla mikroyrityksillä, ei välttämättä ole tiloja

Lue lisää...

KoPSA – Kustannustehokas piensarja-automaatio

Projektin päätavoitteena on aikaansaada alueella positiivinen vaikutus kustannustehokkaan piensarja-automaation tekniikkaa kehittämällä ja kehitetyn teknologian siirrolla yrityksiin. Tämä avaa uusia tuotannon tehostamistapoja alueen yrityksille ja parantaa näiden kilpailukykyä.

Hankeen tavoitteena on tutkia ja kehittää edullisen kustannustason automaatiotekniikkaa, siten että mahdollisimman

Lue lisää...

RPST – Räätälöidyt piensarjat terästutkimusympäristö

Projektin päätavoitteena on aikaansaada alueella merkittävä positiivinen vaikutus räätälöityjä piensarjateräksiä ja niiden valmistustekniikkaa kehittämällä. Tämä vaikutus merkitsee täysin uudenlaista tapaa tuottaa käyttäjälähtöisesti erilaisia erikoisteräksiä, mikä mahdollistaa alueen yrityksille kilpailukykyisemmät tuotteet ja avaa mahdollisuuden täysin uuteen liiketoimintaan. Projektin teknisenä tavoitteena on

Lue lisää...

ECIS – ELME Center International Services

Projektilla tehostettiin mikro- ja pk-yritysten kasvu-, vienti- ja kansainvälistymisponnisteluja, kehittämällä ja keskittämällä keskeisimpiä palveluja: kasvu- ja hautomopalvelua, vientisihteeri-palvelua ja teknologiapalvelua.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja NIHAKin kanssa.

Lue lisää...

TUTO – Tulevaisuuden tuotantoteknologiat

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -hanke jatkaa Innovatiiviset tuotantoteknologiat -hankkeen jalan jäljissä tavoitteenaan edelleenvahvistaa Nivalan tuotantostudion (ELME Studio) puitteissa toimivien osapuolten kykyä tukea Oulun Eteläisen alueen yritysten kehittymistä ja menestymistä uusilla ja innovatiivisilla tuotantotekniikkaan ja sen koulutukseen ja tutkimukseen liittyvillä ratkaisuilla.

Tutkimusryhmälle kertyneen

Lue lisää...

ROLLE – Ultralujien levymateriaalien muovauksen erikoisosaaminen

ROLLE-projektin tarkoituksena on kasvattaa ultralujien levymateriaalien käyttöön liittyvää erikoisosaamista sekä tutkia ja kehittää konepajakäyttöön soveltuvia muovausmenetelmiä.

Aikaisemmissa tutkimushankkeissa sekä alan teollisuuden ja tutkimuksen toimijoiden keskuudessa on havaittu, että tulevaisuudessa ultralujien levymateriaalien merkitys metalliteollisuudessa kasvaa. Nykyisin ultralujien levymateriaalien käytön yleistymistä hidastavat

Lue lisää...

NRT – Tuotantostudioiden yhteistoimintahanke

NRT on pohjoisten tuotantostudioiden (ELME Studio, Steelpolis ja JaloteräsStudio) yhteistyöhanke yrityksiä varten. Tavoitteena on kehittää ProMetal- osaamiskeskuksesta yhdessä yritysten kanssa yrityksiä keskitetysti palveleva organisaatio, jossa hyödynnetään kaikkien ProMetal- studioiden osaamista.

Hanke toteutetaan yrityksille suoritettavien käytännön töiden avulla. Hanke tukee yrityksille

Lue lisää...