RPST – Räätälöidyt piensarjat terästutkimusympäristö

Projektin päätavoitteena on aikaansaada alueella merkittävä positiivinen vaikutus räätälöityjä piensarjateräksiä ja niiden valmistustekniikkaa kehittämällä. Tämä vaikutus merkitsee täysin uudenlaista tapaa tuottaa käyttäjälähtöisesti erilaisia erikoisteräksiä, mikä mahdollistaa alueen yrityksille kilpailukykyisemmät tuotteet ja avaa mahdollisuuden täysin uuteen liiketoimintaan. Projektin teknisenä tavoitteena on kehittää joustava modulaarinen lämpökäsittelylinjasto, missä on yhdistetty induktiokuumennus, laserkuumennus, takominen, jäähdytys, levyn käsittely ja reaaliaikainen lämpötilanmittaus. Modulaarisuus mahdollistaa aihioiden kuumennuksen kauttaaltaan (induktio) sekä paikallisen lämpökäsittelyn (induktio/laser). Erilaiset muovausteknologiat mahdollistavat mm. ahjohitsauksen, laminoinnin, valssauksen jne. Laitteisto voidaan suunnitella myös niin, että sitä voidaan käyttää materiaalien kuumalujuuden tutkimiseen.