KoPSA – Kustannustehokas piensarja-automaatio

Projektin päätavoitteena on aikaansaada alueella positiivinen vaikutus kustannustehokkaan piensarja-automaation tekniikkaa kehittämällä ja kehitetyn teknologian siirrolla yrityksiin. Tämä avaa uusia tuotannon tehostamistapoja alueen yrityksille ja parantaa näiden kilpailukykyä.

Hankeen tavoitteena on tutkia ja kehittää edullisen kustannustason automaatiotekniikkaa, siten että mahdollisimman usealla alueen yrityksistä olisi mahdollisuus hyödyntää piensarja-automaation mahdollisuuksia omassa tuotannossaan. Tarkoituksena on kehittää ja esitellä automaatiotekniikan mahdollisuuksia eritasoisilla ratkaisuilla, alkaen halpojen ja helposti ohjelmoitavien mikrokontrolloreiden hyödyntämisestä ja päätyen suorituskykyisiin kaupallisiin NC-ohjauksiin. Päämääränä on luoda toimivia erihintaisia esimerkkirakenteita ja näiden kautta esitellä tekniikkaa yrityksiin ja auttaa näitä projektissa testatun tekniikan käyttöönotossa. Projektin toimintaan liittyy myös demonstraatioiden rakentaminen yritysten
tuotannossa esiintyvistä automatisoitavaksi soveltuvista prosesseista.

Tuloksena yrityksille avautuu mahdollisuus lyhyen takaisinmaksuajan automaatioratkaisuiden hyödyntämiseen, mikä lisää kilpailukykyä. Nämä tekniikan antavat myös mahdollisuuden askeleittain tapahtuvaan automaatiotason nostamiseen, joka voidaan toteuttaa huomattavasti pienemmällä riskillä kuin kertahankintana tapahtuva tuotannon automatisointi. Kustannustehokkaan automaation tekniikkoihin perehtyminen avaa myös mahdollisuuden uuteen yritystoimintaan tai uuden toimialan olemassa olevaan yritykseen.