ROLLE – Ultralujien levymateriaalien muovauksen erikoisosaaminen

ROLLE-projektin tarkoituksena on kasvattaa ultralujien levymateriaalien käyttöön liittyvää erikoisosaamista sekä tutkia ja kehittää konepajakäyttöön soveltuvia muovausmenetelmiä.

Aikaisemmissa tutkimushankkeissa sekä alan teollisuuden ja tutkimuksen toimijoiden keskuudessa on havaittu, että tulevaisuudessa ultralujien levymateriaalien merkitys metalliteollisuudessa kasvaa. Nykyisin ultralujien levymateriaalien käytön yleistymistä hidastavat tiedon puute liittyen materiaalien käyttäytymiseen muovauksessa sekä eri materiaaleille sopivien muovausmenetelmien heikko tuntemus.

Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä pyrkii yhteistyössä Oulun yliopiston konetekniikan osaston tuotantotekniikan laboratorion ja suomalaisten alan kärkiyritysten kanssa lisäämään ultralujien terästen asiantuntemusta sekä tutkimaan ja kehittämään uusia menetelmiä ultralujien terästen muovaukseen.