LiPiKe – Liikuteltavan pienpolton kehittämisympäristö

Hankkeen tavoitteena on tarjota pienverstastilat ja siihen liittyvät palvelut pk-yritysten, etupäässä mikroyritysten, ja muiden yhteisöjen tutkimus- ja kehitystoimintaa varten. Eräänä hyödyntävänä tahona on polton (mikro)yritykset, jotka käyttävät tuotekehitysympäristöä omaan tutkimus- ja tuotekehitykseensä. Pienyrityksillä, erityisesti aloittavilla mikroyrityksillä, ei välttämättä ole tiloja tutkimus- ja tuotekehitystä varten ja ne saattavat olla melko kalliita. Erityisesti pienpolton laitteiden testausympäristölle on tarvetta, koska laitteiden CE-merkintäja pienpolton päästörajoitukset ovat tulossa. Lisäksi muutokset laitteissa vaativat uudet testit CE-merkinnän saamiseksi.

Tässä tuotekehitysympäristössä voidaan testata tuotekehityksen alla olevien pienpoltto-laitteiden ominaisuuksia mm. mittaamalla niiden savukaasupäästöjä, lämpötiloja, paine-eroja, kiinteän polttoaineen kosteuspitoisuuksia ja nesteiden virtauksia putken sisällä. Yritysten tuotekehityksen lisäksi tuotekehitysympäristöä voidaan hyödyntää myös tutkimuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa mm. laboratoriotilana. Kansallisesti yhteistyöverkostoa rakennettiin KYAMK:n KymiLabsiin, FINAS:n akkreditoimaan päästömittaus- ja polttoaineanalyysipalveluihin, missä voidaan mm. tuotekehitysprosessin jälkeen tehdä tuotteille erilaisia viranomaismittauksia ja CE-merkintään tähtääviä testejä.

Ajatuksena on siis tarjota:

1) tuotekehitysympäristö pk-yrityksille, erityisesti pienpolton mikroyrityksille; tämänkaltainen laitteisto tarjoaa kustannustehokkaan tavan tutkimus- ja kehitystoimintaan.

2) Energia-teknologiaanliittyvän tutkimus- ja kehittämisympäristön toiminnan käynnistämisen.