Metallien 3D -valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab)

Tavoitteet

eu-liputHankkeen tavoitteena on vahvistaa Nivalan ELME Studio kokonaisuuden ja siihen liittyen Nivalan Teollisuuskylä Oy:n ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmän kykyä palvella alueen teollisuutta uuden tuotantotekniikan soveltamisessa ja näin edesauttaa alueen teollisuuden kilpailukyvyn kasvua.

Hankkeen investointiosuudessa hankitaan Nivalan Teollisuuskylä Oy:n omistukseen metallien 3D-tulostuslaite ja hankkeen kehitysosuus painottuu laitehankinnan toteuttamiseen ja laiteella tehtävään soveltavaan tutkimukseen ja demonstraatioihin. Painopisteenä tutkimuksessa on laiteen mahdollistamat erikoismateriaalit sekä tekniikan soveltuvuus ja kustannustehokkuus alueen tuotteiden valmistuksessa pääasiallisena ja täydentävänä valmistusmenetelmänä.

Tulokset

Metallien 3D-tulostuslaite mahdollistaa sellaisten kappaleiden suunnittelun ja valmistamisen, joita on lähes mahdoton valmistaa muilla valmistusmenetelmillä, kuten esim. sorvaus ja jyrsintä. Menetelmä mahdollistaa lähes vapaan osien suunnittelun ja valmistuksen. Esimerkkeinä voidaan mainita kenno- ja verkkomaiset rakenteet, korkkiruuvin muotoiset jäähdytyskanavat, kappaleen sisässä olevat kammiot ja kanavat, jotka voivat olla esim. kartiomaisia, epäsymmetriset osat jne. Laitteisto tekee mahdolliseksi myös mekanismien valmistamisen ja useiden osien yhdistämisen yhdeksi osaksi.

Hankkeen myötä Nivalaan ELME Studio ympäristöön rakentuu metallista ainetta lisääviin tekniikoihin erikoistunut uusimman teknologian ympäristö, joka tukee myös perinteistä valmistusta. Syntyvä erikoisosaaminen edesauttaa alueen yrityksien viennin kasvua. Koska laite on kokoluokassaan ensimmäinen laatuaan Suomessa, se antaa alueelle liikevaihtoa kasvattavaa kilpailuetua useaksi vuodeksi.

Laitteistot

Hankinnan myötä alueelle tulee TKI-käyttöön teollisuusmittakaavan metallien 3D-tulostuslaitteisto sekä siihen liittyvät materiaalikäsittelylaitteisto ja ohjelmistot. Materiaaleina periaatteessa kaikki hitsattavissa olevat metallit, esim. AISI303, 316L, Maraging, Al ja Ti. Tarvittavat oheislaitteistot: ovat osien kiillottamisen ja viimeistelyyn liittyvä laitteita sekä materiaalien käsittely-yksikkö.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat alueen metalli- ja konepajateollisuus alihankkijoineen sekä näitä palveleva Nivalassa sijaitseva ELME Studio kehittämisympäristö ja sen TKI-toimijat.

Aikataulu: 01.01.2016 – 31.12.2019
Budjetti: 1 533 k€, josta investoinnin osuus n. 790 k€ ja kehitysosuus n. 742 k€.
Rahoitus: 70 % Pohjois-Pohjanmaan liitto / EAKR ja Nivalan Teollisuuskylä Oy (5%),
Nivalan kaupunki (5%), Nivala-Haapajärven seutu NIHAK Ry (6%), ja
Oulun yliopisto – Oulun Yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti (1%) ja yritykset (13%).

HANKINTA, TARJOUSPYYNTÖ 
PROCUREMENT, INVITATION TO TENDER

1 pcs of a 3D metal additive manufacturing machine using Selective Laser Melting technology (SLM)

INVITATION TO TENDER

Invitation to Tender

Annex_1_general_description_of_the_contracting_authority_and_the_object_of_the_contract

annex_2_minimum_requirements_for_the_object_of_the_contract_and_quality_evaluation_criteria

annex_3_tenderers_identification_and_tender_details

annex_4a-additional_mandatory_information_to_espd-form_and_instructions_for_completing_the_espd-form

annex_4b_espd_code_nivalan_teollisuuskyla_me3lab_3dm

annex_5_price_form

annex_6a_contract_template

annex_6b-jyse_2014_supplies

RESPONSES TO QUESTIONS

Responses to questions (to the Invitation to Tender, 1 pcs of a 3D metal additive manufacturing machine using Selective Laser Melting technology (SLM))

Yhteystiedot:

Kehittämispäällikkö Jari Tirkkonen, puh. 0400 392 463, jari.tirkkonen@nivala.fi
Tutkimusjohtaja Kari Mäntyjärvi, puh. 0400 843 050, kari.mantyjarvi@oulu.fi
Tutkijatohtori Kimmo K. Mäkelä, puh. 040 823 5650, kimmo.makela@oulu.fi
www-sivut: www.elmestudio.fiwww.nitek.fi www.oulu.fi/fmt/www.oulu.fi/ksi/