From Idea to Printing of Metal Products

From Idea to Printing of Metal Products, eli I2P pyrkii modernisoimaan tuotantoteollisuutta lisäämällä merkittävästi tietoa metallin 3D-tulostamisesta, ja sen käyttöä osien valmistuksessa. Tämä lisää tietoisuutta lupaavan tekniikan mahdollisuuksista sekä rajoituksista. Lähitulevaisuudessa on odotettavissa nopeutettua 3D-tulostuksen käyttöönottoa osana tuotantoa, mikä lisää työllisyyttä, kaupankäyntiä ja viehätysvoimaa alueella. Jokaisesta neljästä maasta osallistuu yksi yliopiston tutkimusryhmä ja PK-yritys tai -yhdistys, jotka täydentävät toistensa osaamista korkealuokkaisesti. Projektissa hankitaan metallien 3D-tulostin pilottikäyttöön, jolla testataan tekniikan sovellutuksia, mutta myös tapoja parantaa sen käyttöä. Teknologista, ekonomista ja ympäristöllistä tietoa kasvatetaan ja levitetään uuden yhteistyöalustan ja kehittyneiden web-konferenssien kautta monille yrityksille, joiden pohjalta nämä voivat luoda uusia lupaavia ideoita.