High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing

High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing, eli InTeMP-projektissa keskitytään sekä kehittämään yhteisöä, että myös demonstroimaan teollisia sovelluksia teräksen valmistuksesta kierrätykseen. Yhtenä mielenkiintoisimpana tutkimuskohteena on ns. pintapäästömenetelmän kehittäminen tavoitteena laskea nuorrutusteräksen valmistuskustannuksia (energiakuluja alentamalla), mutta myös parantaa ominaisuuksia. Perinteisesti päästökäsittelyt terästehtaalla voivat kestää jopa päiviä suureissa uuneissa, mutta NorFaST-HT -yhteisö on kyseenalaistanut myös läpikäsittelyn välttämättömyyden. Uusi kehitettävä tutkimusympäristö mahdollistaa myös äärimmäisen lyhyiden lämpökäsittelyiden toteuttamisen ja sitä kautta mahdollisuuden uusiin tieteellisiin havaintoihin.