KuTuA – Kustannustehokas tuotantoautomaatio

Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) –hankkeessa (jaettu tutkimus- ja investointiosioon) tutkittiin ja kehitettiin korkean kustannustason alueille soveltuvaa tuotantoautomaatiota alueen teollisuusyritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena oli myös tutkimus-, koulutus- ja kehitysyhteistyötoiminnan voimistaminen sekä alueen yritysten välisen yhteistyön kehittäminen. Hanke kohdistettiin ensisijaisesti Oulun Eteläisen alueen yrityksiin sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioihin. Hanke toteutettiin yhteistyössä JEDU:n ja Oulun yliopiston kanssa.