Laserhanke

Laserteknologia tuo yrityksille perinteisiä tuotantomenetelmiä korvaavia uusia tuottavuutta kohottavia teknologiaratkaisuja, tällaisia ovat mm. leikkaus, hitsaus, merkkaus, muovaus, pinnoitus ja karkaisu.

Lasertekniikoiden käyttöönotto edellyttää onnistuakseen ensivaiheessa yrityksiltä panostusta sovelluksien esiselvityksiin, joiden pohjalta tämän hankkeen avulla siirrytään käytännön toteutuksiin.