Ohutlevyalan uudet menetelmät (OUM)

Projektin tavoitteena oli Oulun Eteläisen alueen elektroniikan mekaniikan ja metallialan yritysten menestymisen edesauttaminen. Toimintatapamme on aktiivinen ja käytännönläheinen.

Aktiivisuudella tarkoitamme jatkuvaa asiakkaidemme tarpeiden ja uusien menetelmien kartoittamista. Selvitys- ja tutkimustehtävämme ovat valtaosin kestoltaan lyhytaikaisia, kuukausia, ei vuosia. Käytännönläheisyyttä on keskittyminen todellisiin ELME-tuotantoketjussa esiintyviin kysymyksiin ja sellaisiin teknisiin uutuuksiin, joilla on käytännössä merkitystä.

Toimimme Nivalan ELME Studion tiloissa, joka on osa ProMetal -verkosto-osaamiskeskusta. Projektin henkilöresursseina on kaksi tutkijaa ja kehitysinsinööri: Tutkijat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista ja kehitysinsinööri CENTRIAn kehitys- ja tutkimusyksiköstä.