Särmäyshanke

Hankkeen tavoitteena oli kehittää särmättävien ohutlevyosien suunnittelua, tuotantomenetelmiä ja materiaaleja siten, että automatisoidun tuotannon valmistuskustannukset alenevat, rakenteet yksinkertaistuvat ja uudet tulevaisuuden valmistusmenetelmät mahdollistuvat. Materiaalien kierrätettävyys ja valmistusmenetelmien ympäristöystävällisyys olivat myös tärkeitä kehityskohteita.