Tuotanto ICT-hanke

Projektin tavoitteena oli tuotannollisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen ICT-teknologiaa hyödyntämällä ja rakentaa alueen yrityksille kilpailukykyä, jonka avulla ne kykenevät monipuolistamaan ja laajentamaan verkostoitumisen avulla asiakaskuntaansa sekä monipuolistamaan tuotteistoaan.

Yritysten logistiikkakustannuksien alentaminen oli projektin yksi tärkeä tavoite kilpailukyvyn kohottamisessa halvantyövoiman maita vastaan.