Työkaluhanke

Hanke tähtää ensisijaisesti meistaus-, lyönti-, muotti-, veto- ja leikkaustyökalujen suunnitteluun, valmistuksen sekä huoltopalvelujen kehittämiseen. Erityisesti tavoitteena on ohutlevyosien tuotekehitysvaiheessa käytettävien prototyökalujen valmistuksen nopeuttaminen ja kustannusten alentaminen. Näin saadaan tuotteen suunnittelusta sarjavalmistukseen käytetty aika huomattavasti lyhennettyä ja tuote nopeammin markkinoille.